Staň se naším redaktorem

Pomozte nám vytvořit nejlepší český web zaměřený na sportovní zpravodajství. Web, kde sportovní fanoušci najdou nepřeberné množství článků se sportovní tématikou.

Tvořte články o Vašem oblíbeném sportu a dostávejte za to zaplaceno. Odměny jsou tvořeny podílem na zisku z reklam, umístěných ve Vašich článcích. Není nastaven žádný limit, opravdu záleží jen na tom, kolik čtenářů svým článkem zaujmete.

Máte zájem? Kontaktujte nás, zatím stále redaktory hledáme.